زیباترین و دلنشین ترین صدا برای یک سازمان صدای مشتری است

«روابط عمومی» بخشی از وظایف مدیریت سازمان است. تلاشی است پیوسته و برنامه ریزی شده و فرآیندی که از طریق آن افراد و سازمان می کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی که هم اکنون با آن ها سروکار دارند و در آینده نیز ارتباط خواهند داشت را بدست آورند.
مشتریان فهیم و گرانقدر به خوبی می دانند که روابط عمومی، حلقه ارتباطی سازمان با آنهاست و در این راه نقش بسیار مهمی ایفا می کند. هرچه این حلقه ارتباطی صمیمانه تر، گسترده تر و محکم تر باشد به همان اندازه سازمان و مشتری، در پیشبرد اهداف و ایده هایشان کامیاب تر خواهند شد.
روابط عمومی می داند که زیباترین و دلنشین ترین صدا برای یک سازمان صدای مشتریان است و با گوش جان آن را می شنود.
روابط عمومی با استفاده از ابزار مختلف، در جهت گفتگو و ارتباطی تنگاتنگ با مشتری تلاش می کند، و از این زاویه است که هر لحظه می تواند، نیازهای مشتریان را سنجیده و برای تامین آن گام بردارد.
اطلاع رسانی شفاف و ارتباط صمیمانه با مشتری یکی از وظایف و فعالیت های جدایی ناپذیر روابط عمومی است. روابط عمومی نه تنها در برابر مشتریان مسئول است بلکه همواره رسالت خود را  آگاه کردن مدیران به منظور تصمیم گیری های درست و به هنگام، می داند. کارگزار روابط عمومی با نگرش مثبت و ترسیم چهره ای شفاف و زیبا از سازمان و مشتری، نگاهی مثبت در طرفین ایجاد می کند. چنین روابط عمومی ای رابطه خود با رسانه های گروهی را حفظ و  می کوشد که با رعایت اخلاق حرفه ای، سرعت در انتقال خبر را فدای صحت خبر نکند.


صدای مشتری : 44922400 پیامک : 10000123123123

 تلگرام :@Radiator_Iran

روابط عمومی تلفن :44922873  فکس :44922725    ایمیل :pub@irradiator.com