لیست اخبار

دهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه تهران 96

شرکت رادیاتور ایران همراه با گروه خودروسازی سایپا در نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه تهران حضور داشت.

... اطلاعات بیشتر ...
1396/01/27

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

اعلام تاریخ برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

... اطلاعات بیشتر ...
1396/02/02

بازدید دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران

تعدادی از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران از شرکت رادیاتور ایران بازدید نمودند.

... اطلاعات بیشتر ...
1396/02/02

آگهی لغو برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

اعلام لغو برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

... اطلاعات بیشتر ...
1396/02/12

آگهی مناقصه

برگزاری مناقصه واگذاری پیمانکاری امور تهیه مواد اولیه غذا و طبخ و توزیع آن

... اطلاعات بیشتر ...
1396/03/03