لیست اخبار

اخــذ گواهینامه ISO 14001: 2015 از شرکت TUV NORD

شرکت رادیاتور ایران مــوفق به اخــذ گواهینامه ISO 14001: 2015 از شرکت TUV NORD گردید

... اطلاعات بیشتر ...
تاریخ انتشار: 1396/09/20

بازدید شرکت سایپا دیزل به همراه نماینده شرکت ولوو

بازدید شرکت سایپا دیزل به همراه نماینده شرکت ولوو از خطوط تولیدی شرکت رادیاتور ایران

... اطلاعات بیشتر ...
تاریخ انتشار: 1396/09/13

نشان شایسته ملی و مدال اعتماد مشتری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت

شرکت رادیاتور ایران موفق به دریافت نشان شایسته ملی و مدال اعتماد مشتری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد

... اطلاعات بیشتر ...
تاریخ انتشار: 1396/09/12

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در استانبول - ترکیه

حضور شرکت رادیاتور ایران همراه با گروه خودروسازی سایپا در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران

... اطلاعات بیشتر ...
تاریخ انتشار: 1396/08/06

اخذ گواهی نامه های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای براساس استاندارد OHSAS 18001:2007 و مدیریت زیست محیطی براساس ویرایش جدید استاندارد ISO14001:2015

شرکت رادیاتور ایران به عنوان اولین شرکت در گروه خودروسازی سا یپا است که موفق به دریافت گواهی نامه سیستم مدیریت زیست محیطی براساس ویرایش جدید استاندارد ISO14001:2015 گردیده است.

... اطلاعات بیشتر ...
تاریخ انتشار: 1396/07/18

آگهی مناقصه عمومی پیمانکار خدمات

مناقصه عمومی پیمانکار خدمات

... اطلاعات بیشتر ...
تاریخ انتشار: 1396/07/15

ممیزی شرکت رادیاتور ایران توسط شرکت TUV NORD آلمان

ممیزی شرکت TUV NORD آلمان

... اطلاعات بیشتر ...
تاریخ انتشار: 1396/05/29

خبر حضور نمایندگی شرکت رادیاتور ایران در نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو استان فارس

نمایشگاه بین المللی استان فارس

... اطلاعات بیشتر ...
تاریخ انتشار: 1396/05/18

حضور نمایندگی شرکت رادیاتور ایران در نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو استان فارس

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو استان فارس

... اطلاعات بیشتر ...
تاریخ انتشار: 1396/05/03

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

... اطلاعات بیشتر ...
تاریخ انتشار: 1396/04/13

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

مجمع عمومی فوق العاده شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

... اطلاعات بیشتر ...
تاریخ انتشار: 1396/04/13

آگهی پرداخت سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

پرداخت سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

... اطلاعات بیشتر ...
تاریخ انتشار: 1396/04/13

آگهی مناقصه

برگزاری مناقصه واگذاری پیمانکاری امور تهیه مواد اولیه غذا و طبخ و توزیع آن

... اطلاعات بیشتر ...
تاریخ انتشار: 1396/03/03

آگهی لغو برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

اعلام لغو برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

... اطلاعات بیشتر ...
تاریخ انتشار: 1396/02/12

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

اعلام تاریخ برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

... اطلاعات بیشتر ...
تاریخ انتشار: 1396/02/02

بازدید دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران

تعدادی از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران از شرکت رادیاتور ایران بازدید نمودند.

... اطلاعات بیشتر ...
تاریخ انتشار: 1396/02/02

دهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه تهران 96

شرکت رادیاتور ایران همراه با گروه خودروسازی سایپا در نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه تهران حضور داشت.

... اطلاعات بیشتر ...
تاریخ انتشار: 1396/01/27