loader image
در حال بارگزاری...
+98-21-44922710 info@irradiator.com
جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲
Friday 1 March 2024

رادیاتور ایران در یک نگاه

چشم انداز

تبدیل شدن به الگـوی ملی اقتصادی در صنعت قطعه سازی  با اتکا به برندی مطمئن، کارکنان تـوانمند و متعهد، تجهیزات روز و جهان تراز برای تسخیر بازار داخلی و رقابت در بازارهای جهانی.

ماموریت

شـرکت رادیاتور ایـران همسفری شنـاخته شـده در عـرصه سیستم های سـرمایشی و گرمایشی، با بهره­ مندی از سرمایه انسـانی و دانش روز، آسایش و اطمینان را به جـامعه عـرضه می نماید.