loader image
در حال بارگزاری...
+98-21-44922710 info@irradiator.com
جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱
Friday 30 September 2022

هیئت مدیره

مهیار فخیمی

افشین سیم دار

رئیس هیئت مدیره شرکت رادیاتور ایران
سید مهرداد هاشمی

فرید صباحی

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت رادیاتور ایران
مجید آقایی

مهدی حسین نژاد

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت رادیاتور ایران
سید مهرداد هاشمی

محمد حسن گل وری

عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت رادیاتور ایران
احمد مددی طائمه

احمد مددی طائمه

عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت رادیاتور ایران