loader image
در حال بارگزاری...
021-44922710 info@irradiator.com
جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰
Friday 28 January 2022

هیئت مدیره

مهیار فخیمی

مهیار فخیمی

مدیرعامل و عضو هئیت مدیره شرکت رادیاتور ایران
سید مهرداد هاشمی
نایب رییس هیئت مدیره شرکت رادیاتور ایران
مجید آقایی

مجید آقایی

رییس هیئت مدیره شرکت رادیاتور ایران
سید مهرداد هاشمی

محمد حسن گل وری

عضو هیئت مدیره شرکت رادیاتور ایران
احمد مددی طائمه

احمد مددی طائمه

عضو هیئت مدیره شرکت رادیاتور ایران