loader image
در حال بارگزاری...
+98-21-44922710 info@irradiator.com
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳
Wednesday 17 July 2024

آگهی پرداخت سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30

8 تیر 1400 | اخبار شرکت

آگهی پرداخت سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1399

شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام) به شماره ثبت 8435 و شناسه ملی 10102636076

اشخاص حقیقی(به ترتیب حروف الفبا) و اشخاص حقوقی (به ترتیب درصد سهام)
حروف الفبا تاریخ واریز
الف الی س 1400/10/01 الی 1400/10/14
ش الی ی 1400/10/15 الی 1400/10/30
اشخاص حقوقی دارای تا 7% سهام 1400/11/01 الی 1400/11/30
اشخاص حقوقی دارای بیشتر از 7% سهام 1400/12/01 الی 1400/12/15

تذکر:دریافت سود برای سهامداران حقیقی از طریق مراجعه حضوری به شعب بانک صادرات در سراسر کشور و برای سهامداران حقوقی از طریق معرفی شماره حساب طی نامه ای با امضاء مجاز و ممهور به مهر شرکت، به همراه تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت مقدور خواهد بود.