loader image
در حال بارگزاری...
+98-21-44922710 info@irradiator.com
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳
Monday 17 June 2024

کسب مجدد گواهینامه های ISO:45001:2018 و ISO 14001:2015 در شرکت رادیاتور ایران

30 دی 1402 | اخبار شرکت

در راستای انطباق فرآیندها و فعالیت‌های شرکت رادیاتور ایران با استانداردهای لازم، ممیزی صدور مجدد گواهینامه های ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 برگزار شد.

شرکت رادیاتور ایران در راستای عمل به تکالیف و رسالت خود و با هدف ارزش‌آفرینی مستمر برای مشتریان، سهامداران، کارکنان و سایر ذینفعان، خود را ملزم به پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه می نماید که با همین رویکرد ممیزی صدور مجدد گواهینامه های استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی و استاندراد سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی توسط تیم سه نفره ممیزان در بازه زمانی سه روزه در این شرکت برگزار و شرکت رادیاتور ایران با همت و تلاش روز افزون پرسنل خود و همچنین حمایت های اثربخش مدیرعامل محترم، جناب آقای دکتر غفوری موفق به اخذ مجدد گواهینامه برای استانداردهای مربوطه برای دوره سه ساله شد.

هدف از پیاده سازی استاندارد ISO14001:2015، ارائه چارچوبی به سازمان ها جهت حفاظت از محیط زیست و پـاسخ به شرایط زیست محیطی در حــال تغییر، در تعـادل با نیازهـای اجتماعی- اقتصـادی می باشد. این استاندارد الـزاماتی را مشـخص مینماید که سازمان را قادر می سازد به نتایجی که برای سیستم مدیریت زیست محیطی خودتعیین کرده است، دست یابد و از جمله فواید پیاده سازی این استاندارد می توان به جلوگیری از جرائم قانونی، رفع موانع مهم در توسعه پایدار کسب و کار، رفع نیاز ها و انتظارات جامعه ،دولت و همسایگان، جلوگیری از آلودگی محیط زیست، افزایش سهم بازار با توجه به افزایش بهره وری، مدیریت مناسب مواد زائد در سازمان و …اشاره کرد.

هدف از پیاده سازی استاندارد ISO45001:2018 سیستـم مدیریت ایمنـی و سلامت شغـلی OH&S، پیشگیری از بروز آسیب ها و بیماری های مرتبط با کار برای کارکنان و فراهم آوردن محـل های کار سالم و ایمن می باشد. در نتیجه، بسیار مهم است که سازمان با اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه و حفاظتی، خطرات و ریسک هایی OH&S را به حداقل برساند.با پیاده سازی و نگهداری استاندارد مربوطه می توان به کاهش آسیب هـا و صدمات در سازمـان، کاهش هزینـه های ناشـی از عملـکرد نا ایمن پرسنـل، سلامت روانی پرسنل و افزایش انگیزه در فعالیتهای روزانه و ایجاد محیط سالم در کانون خانواده، افزایش سهم بازار با توجه به افزایش بهره وری، رضایت ذینفعان سازمان از سلامت و ایمنـی شغلی از جمله خـانواده های پرسنـل ، شرکت هـای بیمه گذار، مراکز درمانی ، دولت ، تامین کنندگان و ….. دست پیدا کرد.

شایان ذکر است که شرکت رادیاتور ایران، اولین شرکت در گروه خودروسازی سایپا می باشد که در سال 96 موفق به اخذ گواهینامه ISO 14001:2015 شده است.