loader image
در حال بارگزاری...
+98-21-44922710 info@irradiator.com
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Wednesday 24 April 2024

اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت رادیاتور ایران(سهامی عام)

2 اسفند 1402 | اخبار شرکت

پیرو آگهی صفحه 6 روزنامه اطلاعات مورخ سه شنبه یکم اسفند ماه 1402به شماره 28612 توضیح مندرج در آگهی به شرح ذیل اصلاح میگردد.

مجوز افزایش سرمایه به شماره  DPM-IOP-02A-265 صحیح میباشد.

هیئت مدیره شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)