loader image
در حال بارگزاری...
+98-21-44922710 info@irradiator.com
شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱
Saturday 25 June 2022

مناقصه ایاب و ذهاب

شرکت رادیاتور ایران در نظر دارد خدمات ایاب و ذهاب پرسنل خود را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. لذا در همین ارتباط از تمامی متقاضیان واجد شرایط درخواست می‏شود مدارک خود را تا تاریخ 1401/04/12 به دبیرخانه شرکت رادیاتور ایران به نشانی کیلومتر 15 بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) تحویل نمایند.

فرم مناقصه ایاب و ذهاب

 

شرکت رادیاتور ایران در نظر دارد پیمانکار امور تهیه مواد اولیه غذا و طبخ و توزیع آن را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا در همین ارتباط از تمامی متقاضیان واجد شرایط درخواست می‏شود مدارک خود را تا تاریخ 1401/04/01 به دبیرخانه شرکت رادیاتور ایران به نشانی کیلومتر 15 بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) تحویل نمایند.

فرم مناقصه غذا

—————————————————————————————————————————

شرکت رادیاتور ایران در نظر دارد پیمانکار حمل و نقل و ارسال محصولات خود را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. لذا در همین ارتباط از تمامی متقاضیان واجد شرایط درخواست می‏شود مدارک خود را تا تاریخ 1400/04/29 به دبیرخانه شرکت رادیاتور ایران به نشانی کیلومتر 15 بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) تحویل نمایند.

فرم مناقصه حمل و نقل