loader image
در حال بارگزاری...
+98-21-44922710 info@irradiator.com
جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱
Friday 30 September 2022

شرکت رادیاتور ایران در نظر دارد خدمات ایاب و ذهاب پرسنل خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.لذا در همین ارتباط از تمامی متقاضیان واجد شرایط درخواست می‏شود مدارک خود را تا تاریخ 1401/07/12 به دبیرخانه شرکت رادیاتور ایران به نشانی کیلومتر 15 بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) تحویل نمایند.

فرم مناقصه ایاب و ذهاب

شرکت رادیاتور ایران در نظر دارد پپیمانکار حمل محموله‏ های ارسالی به خودروساز خود را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. لذا در همین ارتباط از تمامی متقاضیان واجد شرایط درخواست می‏شود مدارک خود را تا تاریخ 1401/05/29 به دبیرخانه شرکت رادیاتور ایران به نشانی کیلومتر 15 بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) تحویل نمایند.

فرم مناقصه حمل محموله های خودروساز

_________________________________________________________________________________

شرکت رادیاتور ایران در نظر دارد پیمانکار امور تهیه مواد اولیه غذا و طبخ و توزیع آن را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا در همین ارتباط از تمامی متقاضیان واجد شرایط درخواست می‏شود مدارک خود را تا تاریخ 1401/05/29 به دبیرخانه شرکت رادیاتور ایران به نشانی کیلومتر 15 بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) تحویل نمایند.

فرم مناقصه غذا