loader image
در حال بارگزاری...
+98-21-44922710 info@irradiator.com
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Monday 20 May 2024

فرم مناقصه حمل و نقل محموله های خودروساز

شرکت رادیاتور ایران در نظر دارد پپیمانکار حمل محموله‏ های ارسالی به خودروساز(سایپا کاشان و بن رو) خود را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. لذا در همین ارتباط از تمامی متقاضیان واجد شرایط درخواست می‏شود مدارک خود را تا تاریخ 1402/09/13 به دبیرخانه شرکت رادیاتور ایران به نشانی کیلومتر 15 بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) تحویل نمایند.

********************************************************

فرم مناقصه غذا

شرکت رادیاتور ایران در نظر دارد پیمانکار امور تهیه مواد اولیه غذا و طبخ و توزیع آن را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا در همین ارتباط از تمامی متقاضیان واجد شرایط درخواست می‏شود مدارک خود را تا تاریخ 1402/06/27 به دبیرخانه شرکت رادیاتور ایران به نشانی کیلومتر 15 بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) تحویل نمایند.

********************************************************

فرم مناقصه ایاب و ذهاب

شرکت رادیاتور ایران در نظر دارد خدمات ایاب و ذهاب پرسنل خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.لذا در همین ارتباط از تمامی متقاضیان واجد شرایط درخواست می‏شود مدارک خود را تا تاریخ 1402/06/13 به دبیرخانه شرکت رادیاتور ایران به نشانی کیلومتر 15 بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) تحویل نمایند.

*********************************************************

فرم مناقصه حمل و نقل محموله های خودروساز

شرکت رادیاتور ایران در نظر دارد پپیمانکار حمل محموله‏ های ارسالی به خودروساز خود را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. لذا در همین ارتباط از تمامی متقاضیان واجد شرایط درخواست می‏شود مدارک خود را تا تاریخ 1402/05/28 به دبیرخانه شرکت رادیاتور ایران به نشانی کیلومتر 15 بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) تحویل نمایند.

*********************************************************

آگهی مزایده فروش خودرو

شرکت رادیاتور ایران در نظر دارد تعداد 4 دستگاه خودرو به شرح جدول ذیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

متقاضیان می توانند از تاریخ 08/11/1401 به مدت 3 روز از ساعت 9 الی 15 برای بازدید و دریافت اسناد مزایده به شرکت رادیاتور ایران واقع در کیلومتر 15جاده قدیم کرج ، خیابان زامیاد  جنب شرکت زامیاد مراجعه نمایند.

ردیف نام خودرو مدل تعداد مبلغ سپرده(تومان)
1 زانتیا2000 1388 1دستگاه 40.000.000
2 سیتروئن C5 2007 1دستگاه 70.000.000
3 پیکان وانت 1390 1دستگاه 20.000.000
4 ریو 1386 1دستگاه 30.000.000

همچنین جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44922735-021 تماس حاصل فرمائید.   

************************************************                                            

فرم مناقصه حمل و نقل محموله های خودروساز

شرکت رادیاتور ایران در نظر دارد پپیمانکار حمل محموله‏ های ارسالی به خودروساز خود را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. لذا در همین ارتباط از تمامی متقاضیان واجد شرایط درخواست می‏شود مدارک خود را تا تاریخ 1401/09/06 به دبیرخانه شرکت رادیاتور ایران به نشانی کیلومتر 15 بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) تحویل نمایند.

**********************************************************

فرم مناقصه ایاب و ذهاب

شرکت رادیاتور ایران در نظر دارد خدمات ایاب و ذهاب پرسنل خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.لذا در همین ارتباط از تمامی متقاضیان واجد شرایط درخواست می‏شود مدارک خود را تا تاریخ 1401/07/12 به دبیرخانه شرکت رادیاتور ایران به نشانی کیلومتر 15 بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) تحویل نمایند.

*********************************************************

فرم مناقصه حمل محموله های خودروساز

شرکت رادیاتور ایران در نظر دارد پپیمانکار حمل محموله‏ های ارسالی به خودروساز خود را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. لذا در همین ارتباط از تمامی متقاضیان واجد شرایط درخواست می‏شود مدارک خود را تا تاریخ 1401/05/29 به دبیرخانه شرکت رادیاتور ایران به نشانی کیلومتر 15 بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) تحویل نمایند.

**********************************************************

فرم مناقصه غذا

شرکت رادیاتور ایران در نظر دارد پیمانکار امور تهیه مواد اولیه غذا و طبخ و توزیع آن را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا در همین ارتباط از تمامی متقاضیان واجد شرایط درخواست می‏شود مدارک خود را تا تاریخ 1401/05/29 به دبیرخانه شرکت رادیاتور ایران به نشانی کیلومتر 15 بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) تحویل نمایند.

***********************************************************